language

ورود به سیستم

بازیابی کلمه عبور

بازگشت
کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

زمان باقی مانده تا برگزاری

ساعت
روز
0
0
0
0
0

زمان باقی مانده ارسال مقاله

ساعت
روز
0
0
0
0
0

اخبار

درباره همایش

کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران از سوی 31 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از شهریور تا بهمن ماه سالجاری طی یک دوره 5 ماهه برگزار می شود.

کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران که سه دوره به همت مرحوم دکتر باقر آیت‌الله زاده شیرازی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور در ارگ بم برگزار شد از رویدادهای ارزشمند فرهنگی کشورمان بعد از انقلاب اسلامی  است که به دلیل محتوای علمی، هنری، فرهنگی و ... در نوع خود کم‌نظیر بوده است

چهارمین دوره برگزاری این کنگره پس از یک دهه تعویق، در سالجاری با نگاهی متفاوت برگزار خواهد شد.

برای اولین بار در برگزاری چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران تصمیم گرفته شد تمام استان‌های کشور به‌ صورت ادواری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی خودشان را برگزار کنند تا این رویکرد در استان‌ها به جریانی تبدیل شود که به ارتقاء حفاظت از میراث فرهنگی به‌صورت مداوم و پایدار کمک کند.

سه دوره کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران که در سال‌های گذشته برگزار شد فتح بابی برای شناخت موضوع تاریخ معماری و شهرسازی ایران بود. چهارمین دوره این کنگره  پشتیبان و حمایت‌کننده جریانی است که بعد از برگزاری سه دوره کنگره اتفاق افتاده است؛ از این ‌رو در این دوره، کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران درکنار طرح مباحث علمی و فرهنگی، فرصتی برای جریان سازی در حوزه حفاظت و ایجاد طنین توجه به حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی در کشور را فراهم خواهد ساخت.

 کنگره‌های استانی برای نخستین بار با توجه به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و با تاکید بر تاریخ معماری و شهرسازی هر استان برگزار می شود 

امید است با برگزاری این رویداد ارزشمند در استان‌ها شاهد توجه بیشتر سازمان‌های دیگر به میراث فرهنگی باشیم و بتوانیم آشنایی بهتر و بیشتر استان ها با ظرفیت‌ها، قابلیت‌های تاریخی و فرهنگی نهفته در شهرها و دیگر سکونتگاه های زیستی مانند روستاهایشان را فراهم کنیم

 

محور ها 

1) حوزه‌هاي فرهنگي ـ طبيعي، شهرها و روستاهاي تاريخي

 

§   حوزه فراگير استان

 

-          جغرافياي تاريخي ايران در سطح محلي (استان)

 

-          معرفي حوزه فرهنگي ـ تاريخي فراگير استان

 

-          تحليل جغرافياي طبيعي حوزه فراگير استان به‌عنوان بستر ظهور شهرها و روستاهاي تاريخي آن

 

-          حوزه نفوذ شهرهاي تاريخي استان برحسب ويژگي‌هاي طبيعي و جغرافيايي

 

-          بررسي شهرهاي تاريخي استان در ساختار شبكه راه‌هاي تاريخي ايران

 

-          بررسي محيط‌هاي تاريخي، اجتماعي و طبيعي حوزه فراگير استان

 

-          بررسي سير تحول جغرافياي سكونت بر حسب دوره‌هاي تاريخي در حوزه فراگير استان (پراكنش جمعيت، تراكم، حدود اسكان و...)

 

-          بررسي تاريخي راه‌ها و نظام حمل و نقل، ارتباطات، بازارها و خطوط انتقال اطلاعات در شبكه شهري و روستايي حوزه فراگير استان

 

-     سير تحول و پويايي تاريخي شهرها، روستاها و قلاع حوزه فراگير استان در مقياس فرهنگ
و تمدن ايراني ـ اسلامي

 

§   روند شكل‌گيري فضاهاي معماري و شهرسازي استان در بستر تاريخ

 

-          زبان و بيان معماري و شهرسازي استان

 

-          بررسي مراكز قدرت ـ پايتخت‌ها و كانون‌هاي تمدني واقع در حوزه فراگير استان

 

-          سير تحول فضاي شهري، روستايي و معماري استان در بستر فرهنگ و تاريخ

 

-          شكل‌شناسي و الگوهاي معماري و شهرسازي استان در دوره‌هاي مختلف

 

-          ابداعات و نوآوري‌هاي تأثيرگذار بر معماري و شهرسازي در حوزه فراگير استان

 

-          عوامل مؤثر بر پايداري شهرهاي تاريخي استان

 

-          بررسی تطبیقی بناهای مذهبی اقوام و مذاهب استان

 

-          نقش اقوام و ادیان در شکل گیری محلات در شهرهای تاریخی استان

 

§   تاريخ‌نگاري و سير تحول انديشه‌هاي معماري و شهرسازي

 

-          انديشه‌هاي معماران ايراني در ادبيات معماري (اسناد، فرمان‌هاف وقف نامه‌ها، احكام، متون تاريخي و...)

 

-          معماران ايراني به روايت كتيبه‌هاي بناهاي تاريخي استان

 

-          بررسي و جستجوي نقش بانيان، عاملان و معماران بومي استان در آفرينش سبك‌هاي معماري ايراني

 

-          تاريخ معماري و شهرسازي استان به روايت اسناد مكتوب و مصور (سفرنامه‌ها و...)

 

§   سنت‌ معماري و شهرسازي

 

-          بازخواني، تحليل آموزش معماري و شهرسازي ايران از آموزش تجربي تا آموزش نوين

 

-          سازمان اجتماعي و دانش تاريخي مديريت شهري

 

-          حقوق، قوانين و دستورالعمل‌هاي مرتبط در شكل‌گيري شهرها

 

 

 

2) منظر فرهنگي و منظر شهري تاريخي

 

§   منظر فرهنگي

 

-     مفاهيم، مباني و گونه‌هاي منظر فرهنگي (منظر طراحي شده و خلق شده توسط بشر، منظر ارگانيك،
منظر پيوندي و...)

 

§   منظر شهري تاريخي

 

-          ساختارهاي تاريخي و طبيعي در منظر شهري

 

-          نقش باغ‌هاي تاريخي در منظر شهري

 

-          پوشش گياهي و كاربرد آن در تاريخ منظرسازي شهر

 

-          منظر وابسته به شهر و منظرهاي شهري تاريخي استان

 

-          بررسی زمین شناسی منظرهای شهرهای تاریخی استان

 

 

 

3) سازه در تاريخ معماري و شهرسازي استان

 

-          شناخت مفاهيم، مباني و تحليل سازه‌هاي سنتي (عناصر اصلي و وابسته)

 

-          سير تحول سازه‌هاي سنتي استان

 

-          دانش و فناوري ساخت

 

-          ساختار پوشش‌هاي حفاظتي و تزييني

 

4)  باستان‌شناسي، معماري و شهرسازي استان

 

-          باستان‌شناسي شهري

 

-          باستان‌شناسي بنا

 

-          باستان‌شناسي منظر فرهنگي

 

5) ميراث معماري و شهرسازي مدرن

 

-          بازخواني تاريخ شفاهي ميراث معماري و شهرسازي مدرن استان

 

-          شناسايي، تدوين معيارها، ارزش‌گذاري بناها و مجموعه‌هاي شهري مدرن استان

 

-          سير تحول معماري مدرن و صنعتي در استان

 

6) ميراث آب  و كشاورزي

 

-          نقش تمدني ميراث كشاورزي و آب در شكل‌گيري شهرها و روستاهاي استان

 

-          الگوهاي بومي معماري، علوم و فنون ميراث كشاورزي و آب

 

-          نقش اقتصاد زيستي در شكل‌گيري ميراث كشاورزي استان

 

-          سازه‌هاي مرتبط با انرژي‌هاي پايدار (سازه‌هاي آبي و بادي)

 

7) ميراث فرهنگي ناملموس 

 

§   منظر شهري تاريخي

 

-          تشريح فنون و مهارت‌هاي استادكاران و معماران سنتي، به‌عنوان يك ميراث فرهنگي ناملموس

 

-     شناسايي، توصيف و تحليل مباني آييني و اعتقادي دانش سنتي معماري ايران، به‌عنوان ظرفيتي براي پاسداري
از اين ميراث ناملموس

 

-          بررسي راهكارهاي ترغيب مشاركت مردمي در حفاظت و نگه‌داشت ابنيه و شهرهاي تاريخي

 

-          بررسي نقش متقابل فرهنگ عامه و ميراث زباني از يك‌سو و دانش سنتي معماري و شهرسازي از سوي ديگر

 

-     معرفي تجارب موفق مؤسسات دولتي، تشكل‌هاف اجتماعات و گروه‌ها در پاسداري از دانش سنتي معماري
و شهرسازي

 

-          زبان و فرهنگ عامه به‌عنوان ابزارهايي براي پاسداري از ميراث معماري، شهرسازي و سامان‌دهي سرزميني

 

-          نقش مباحث حقوقي در حفاظت از ميراث معماري و شهرسازي

 

8) راه‌هاي فرهنگي و عناصر وابسته

 

-          ايل راه‌ها و بازشناسي عناصر و معماري وابسته

 

-          راه‌هاي زيارتي

.

 

کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

محورها

حامیان

برنامه زمانبندی